Wat is netwerkbeheer?

Netwerkbeheerder

 

 

Wat is netwerkbeheer? Netwerkbeheer zijn de systeemprocedures, -technieken en -hulpmiddelen waarmee een systeembeheerder(s) computer hardware, -software of -diensten kan (kunnen) configureren, controleren en wijzigen, met inbegrip van de distributie van diensten over de beschikbare netwerkkapitalisatie.

Drie veel voorkomende benamingen van netwerkbeheer zijn: netwerksysteembeheer, netwerkarchitectuur en netwerkdienstenbeheer. Er zijn subtiele verschillen tussen deze drie.

Het beheer van netwerksystemen is verantwoordelijk voor de configuratie van alle netwerkapparatuur, de werking, het beheer en de opsporing van fouten. Deze titel heeft betrekking op de directe computerhardware, zoals personal computers en andere desk-side apparatuur, die input levert aan het netwerk. De besturingssystemen (vaak kernel genoemd) zijn de software die de hardware, de stuurprogramma’s voor de apparatuur, de middleware en de aan de hardware gekoppelde toepassingen besturen.

De andere titel isNetwerkarchitectuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van de fysieke organisatie van gegevens in een netwerk. Deze titel houdt zich bezig met het verschaffen van een uniform middel voor het leveren en opvragen van gegevens voor alle computers in het netwerk, schijfbeheer en andere elementen van het netwerk.

De derde titel isNetwork Services Management, waarmee de door het netwerk aangeboden diensten kunnen worden beheerd. Beveiligingsbeleid, met inbegrip van toegangsrechten, permissies, terminologie en protocollen zijn beleidslijnen die de diensten controleren.

Ondanks de technische beschrijving houdt netwerkbeheer zich bezig met de stroom van gegevens in en uit het netwerk. Het is de controle van de gegevensstroom in een netwerk en de voorwaarden van de netwerkhardware en -software.

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is Network Management Software (NSM) niet in de eerste plaats bedoeld om het netwerk te controleren of te beheren, maar om het te optimaliseren. NSM is de verzameling van gereedschappen en technieken voor het bekijken, configureren, onderhouden en oplossen van problemen met het netwerk. Met deze hulpmiddelen kunnen netwerkbeheerders alle netwerkapparaten bekijken en regels maken voor het beheer van het netwerk en voor de toepassing van regels op meerdere netwerken.

NSM is onderverdeeld in drie titels: Netwerk ontdekkingstools, netwerk hulpprogramma’s, en prestatie tools.

Netwerk discovery tools zijn de verzameling van anti-malware, anti-spyware, firewalls en andere tools die beheerders helpen om alle netwerkapparatuur te inspecteren en te configureren volgens een reeks regels en criteria.

Netwerk hulpprogramma’s zijn een verzameling gereedschappen voor het beheren van de uitvoering van netwerkprogramma’s, het bewaken van de prestaties van netwerkverbindingen, en het verzamelen van informatie over de laag 2, 3, en 4 verbindingen tussen poorten. Deze gereedschappen zijn beschikbaar voor alle netwerkhardware zoals routers, switches, printers en firewalls.

Prestatie-instrumenten zijn de verzameling van instrumenten voor het verzamelen van prestatiegegevens over een systeem. Deze hulpmiddelen zijn verantwoordelijk voor het tunen of schalen van software.

Alle netwerkbeheertools zijn benchmarks voor de netwerkbewakingsprojecten. Zo is bijvoorbeeld de Management Monitor (MM), die verantwoordelijk is voor het beleid van de netwerkhardware en -software, gecertificeerd voor de doelstellingen van het Network Operation Center (NOC). Daarom is het meetbaar op basis van nalevingsdoelstellingen.

MM bevat vier unieke kenmerken die het onderscheiden van andere netwerk management tools. Deze kenmerken worden duidelijk vermeld op de website van het product.

Om de kenmerken en voordelen van de netwerkbewakingssoftware in kwestie te kennen, raadpleegt u de productwebsite of bezoekt u het partnerportaal.

Conclusie

Netwerkbeheer omvat een aanzienlijk aantal taken in de moderne IT-omgeving. Enerzijds vereist het beheer van netwerken supersnelle, superschone en superefficiënte datacenters, die alleen mogelijk zijn dankzij de technologie van een netwerkbeheersysteem. Anderzijds heeft een netwerkbeheersysteem moeiteloos beheer,ementsendirecte gevolgen voor de netwerksnelheid, vereenvoudigt het onderhoud en verlaagt het de advertentiekosten.

Het enige doel van een netwerkbeheersysteem is een netwerkbeheerder in staat te stellen tijd en moeite te besparen op IT-beheertaken. In ruil daarvoor kunnen de besparingen worden gebruikt om de productiviteit van de werknemers te verbeteren.

De belangrijkste elementen van goed netwerkbeheer zijn een superefficiënt datacenter, een superefficiënte firewall en een kosteneffectief rapportage-instrument.

lees meer:

  • ICT systeembeheerder | 90
  • Netwerkbeheerder | 1300

Leave a Comment